หน้าแรก

 แพน รีนิวเอเบิล เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2557 (2014) เป็นแหล่งจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรสำหรับจำหน่ายให้ลูกค้าที่ต้องการผลิตไฟฟ้าใช้เองและผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านพลังงาน สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

สินค้าหรือบริการของ แพน รีนิวเอเบิล ของเราได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์, อินเวอร์เตอร์, อุปกรณ์ติดตั้ง, สายไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบปั้มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการชลประทาน เพื่อการเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการจ่ายน้ำโดยใช้สปริงเกอร์หมุน หรือการใช้น้ำหยดสำหรับการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อการประหยัดน้ำและ ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ,ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,หลอด แอล อี ดี ไลน์ติ้ง

 จุดเด่นของเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ระบบปั้มน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์   หลอดไฟ LED  และโคมไฟถนน LED